0243: Comptar la sang completa en l’estratificació del risc de síndromes coronàries agudes: una prova de sang rutinària, molts paràmetres analítics, que són els millors?

Résumé

fons

L’estratificació de risc és un element clau a l’optimització de tractament i l’avaluació pronòstic en síndromes coronàries agudes (ACS). L’objectiu del present estudi va ser avaluar i comparar la potència predictiva (PP) de mortalitat de 6 mesos (6 m) de diferents paràmetres de recompte de sang complet en pacients (P) amb ACS.

Mètodes

Estudi retrospectiu que inclou P amb ACS admès consecutivament a una unitat de cura coronària de més de 4 anys i un seguiment mínim de 6 mesos. En tots els P els següents paràmetres de CBC es van avaluar en les primeres 24 hores: hemoglobina (HG), hematocrit (HTC), amplada de distribució de glòbuls vermells (RDW) i plaquetes (PL). En un subgrup de 540 p va admetre més d’un any, volum corpuscular mitjà (MCV), hemoglobina corpuscular mitjana (MCH), leucòcits (L) i neutròfils (N) també es van avaluar.

Resultats

Hem inclòs 1906 p (mitjana edat 64 ± 13 anys; 49,9% amb infart de ST-elevació). La mortalitat a l’hospital va ser del 3,9% i 6M va ser del 8,9%. Després de càlcul de 6 m auc, només Hg (0,712; p < 0,001), HTC (0,703; p < 0,001) i rdw (0,622) ; p = 0,05) tenia PP de 6 m. No hi va haver diferències estadísticament significatives entre el PP de HG, HCT i RDW. A partir dels valors de tall obtinguts, es va construir un model de regressió logística multivariant. Només HCT i RDW van persistir com a predictors independents de 6 m, amb un o de 3,6 (CI 95%; 2,18-40,43; P < 0,001) i 2,8 (CI 95%; 1,04-7,67; P = 0,04), respectivament. En un subgrup de p, a més de paràmetres anteriors, L (0,598; p = 0,04) i n (0,619; p = 0,014) també tenia PP de 6 m. No hi va haver diferències estadísticament significatives entre el PP de HG, HCT, RDW, L i N, amb l’excepció de RDW que tenia un PP més fort que L (P = 0,032). Després d’anàlisi multivariant, L i N també van persistir com a predictors independents de 6 m, amb un o de 5,1 (CI 95%; 1,42-18,18; P = 0,012) i 3,0 (CI 95%; 1, 04-8,74; P = 0,04), respectivament.

Conclusió

CBC és una sang rutinària Prova, que inclou paràmetres que sense costos addicionals poden ser útils en l’estratificació del risc de ACS. En el present estudi, HG, HCT, RDW, L i N tenia PP per a 6 m en ACS. No hi va haver diferències significatives pel que fa al PP de 6 m entre aquestes variables, a excepció de RWD que va tenir un PP més fort que L.

Le Texte Complet de Cet article est disponible en PDF.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *