Empresa Meral Capital One – MCO a París (75008)


Moviment sobre l’activitat o l’objecte social, modificació de El nom, modificació de la denominació, modificació del capital social

Font:

7227932401 vs. mestre Stéphane kerrien notari 10, Rue Caïnain, 56300 Pontivy Companyia ‘Les Jardins de l’Immo’ Companyia de juntament simplificada Unipersonnelle amb la capital de 100 euros: Saint-Avé (56890), 16, Rue Jean-Philippe-Rameau Siren 842303596 RCS Vannes Avisos de modificacions. Un acte rebut per Master Stéphane Kerrien, notari a Pontivy, 20 de maig de 2020, registrat a Vannes, 3 de juny de 2020, Fitxer 2020 00036315 Referència 5604P01 2020 n 01133, l’únic soci de l’empresa ‘Els jardins del’ Immo ‘van decidir A: limitar l’activitat de l’empresa a la d’una societat holding des del 20 de maig del 2020 i canviar l’objecte social. Anteriorment: l’objecte de la companyia és a França ia l’estranger: la intermediació de la compra, venda, lloguer de béns arrels en nom de tercers; gestió de la propietat ; síndic; Gestió de participacions; venedor de mercaderies; Desenvolupament i Yravaux en béns immobles; Consultoria de gestió immobiliària. L’objecte social també inclou, generalment, totes les operacions econòmiques, legals, industrials, comercials, civils, financeres, mòbils o immòbils relacionades directament o indirectament amb el seu propòsit social (incloent qualsevol activitat de consultoria relacionada directament o indirectament a l’objecte social), o tots objectes similars, relacionats o complementaris o susceptibles de promoure la seva extensió o desenvolupament. La companyia pot actuar, tant a França com a l’estranger, en nom de o en nom de tercers, ja sigui en participació, associació, grup d’interès econòmic o societat, amb totes les altres empreses o persones i realitzi, en qualsevol forma que sigui, directament o Indirectament, les operacions que tornen al seu objecte. La companyia també pot prendre, en totes les formes, tots els interessos i participacions en qualsevol negoci i empreses franceses i estrangeres, independentment del seu objecte. Nova menció: l’objectiu de la companyia és a França ia l’estranger: la prestació de tots els serveis financers i comercials, comptabilitat, gestió, administració i assistència legal i informàtica, la gestió del personal, així com en camps relacionats amb similars o complementaris; La gestió d’una cartera de valors, accions i unitats d’interès dels quals podria ser propietat d’adquisició, entrada o altres mitjans; Participació en totes les empreses o grup amb totes les operacions comercials, civils, financeres, oficines o immobiliàries; La propietat, l’administració, l’explotació, i excepcionalment la venda, intercanvieu la contribució i l’arbitratge, de tots els edificis construïts o no desenvolupats que pogués convertir-se en propietari; La participació de la companyia, per qualsevol mitjà, directament o indirectament, en qualsevol transacció que pugui relacionar-se amb el seu propòsit mitjançant la creació de noves empreses, d’entrada, subscripció o compra de valors o drets socials, fusió o no, creació, adquisició, lloguer, Lloguer de tots els negocis o institucions; la presa, l’adquisició, l’operació o l’assignació de tots els processos i patents sobre aquestes activitats; I, en general, totes les operacions industrials, comercials, financeres, civils, mòbils o immòbils, que es poden adjuntar directament o indirectament a l’objecte social o qualsevol objecte similar o relacionat. Canvieu el nom “Els Jardins de l’Immo” a “Merral Capital One” o per abreviatura “MCO” a partir del 20 de maig de 2020; Augmentar el capital social de 900,00 euros per transportar-lo de 100,00 euros a 1 000,00 euros per la creació i emissió de 9.000 noves accions de 0,10 euros, a partir del 20 de maig 2020. Els articles 2, 3 i 8 dels estatuts van ser modificats correlacionats en conseqüència, La companyia estarà subjecta a un canvi a les Vannes RCS.Per a comentaris Em Stéphane Kerrien

Activitat: la prestació de tots els departaments financers i comercials, comptabilitat, gestió, administració i assistència legal i informàtica, gestió del personal, així com en camps relacionats amb similars o complementaris; La gestió d’una cartera de valors, accions i unitats d’interès dels quals podria ser propietat d’adquisició, entrada o altres mitjans; Participació en totes les empreses o grup amb totes les operacions comercials, civils, financeres, oficines o immobiliàries; La propietat, l’administració, l’explotació, i excepcionalment la venda, intercanvieu la contribució i l’arbitratge, de tots els edificis construïts o no desenvolupats que pogués convertir-se en propietari; La participació de la companyia, per qualsevol mitjà, directament o indirectament, en qualsevol transacció que pugui relacionar-se amb el seu propòsit mitjançant la creació de noves empreses, d’entrada, subscripció o compra de valors o drets socials, fusió o no, creació, adquisició, lloguer, Lloguer de tots els negocis o institucions; la presa, l’adquisició, l’operació o l’assignació de tots els processos i patents sobre aquestes activitats; I, en general, totes les operacions industrials, comercials, financeres, civils, mòbils o immòbils, que es poden connectar directament o indirectament a l’objecte social o qualsevol objecte similar o relacionat

Data efectiva: 20 / 05/2020

Antiga identitat: els jardins de l’Immo

Nova identitat: Meral Capital One

Capital: 1.000,00 €

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *