Funcions fisiophisiològiques de la catepsina D: Orientació a la seva activitat catalítica enfront de la seva activitat d’enquadernació de proteïnes?

Resum: la catepsina D (Cath-d) és sobreexpressada i hiper-secretada Cèl·lules càncer de mama epitelial. Aquesta proteasa és un marcador independent de mal pronòstic en càncer de mama, ja que es correlaciona amb la incidència de metàstasi clínica. En les cèl·lules normals, la cath-d es localitza en vesícules intracel·lulars (lisosomes i endosomes). En les cèl·lules cancerígenes, es acumula cèl·lules sobreexpressades a les cèl·lules, on pot afectar les seves capacitats degradatives, i el pro-enzim és hiper-segregat en el micro-medi ambient tumoral. A més, durant l’apoptosi, la categoria Lisosomal es publica al citosol, on pot interactuar amb proteïnes pro-apoptòtiques, anti-apoptòtiques, anti-apoptòtiques o nuclears. Diversos estudis han demostrat que la CAT-D afecta diversos passos en la progressió del tumor i la metàstasi. Cath-d estimula el creixement del còlic de càncer de manera autocrina, i també la cat-D juga un paper de paracrí crucial en el micro-medi ambient tumoral estimulant l’angiogènesi de la fibralastra i el tumor. Un mutant D231N-CAT-D, que està desproveït d’activitat catalítica, es va mantenir mitogènica, indicant una acció addicional de la categoria per interacció de proteïnes-proteïnes. L’orientació de la CAT-D en el càncer pot requerir l’ús d’inhibidors de la seva activitat catalítica, però també el desenvolupament de noves eines per inhibir les seves funcions d’enquadernació de proteïnes. Així, l’elucidació del mecanisme d’acció de la cat-D és crucial si es desenvoluparà una estratègia adequada per orientar aquesta proteasa en càncer. Es pot esperar que es pugui esperar el descobriment de nous substrats fisiològics de la categoria d’enfocaments proteòmics per generar nous objectius crítics. L’objectiu d’aquesta revisió és descriure els rols de la proteasa de la cat-D en la progressió del càncer i la metàstasi, així com la seva funció en apoptosi, i per discutir com es pot orientar en el càncer inhibint la seva activitat proteolítica i / o la seva enquadernació activitat de proteïnes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *