garanties prolongades

Per beneficiar-se de la cobertura d’assegurances per a les pèrdues sota la compensació d’un client en virtut d’una garantia prolongada, el proveïdor de garantia es subscriu assegurança. Quan aquest proveïdor és el minorista, el distribuïdor o el fabricant de la propietat, l’impost de primes d’assegurança s’aplica a la prima pagada per aquesta assegurança a l’assegurador o al corredor d’assegurances.

Un judici recent del Quebec El Tribunal d’Apel·lació conclou que una garantia prolongada relacionada amb una propietat no constitueix un contracte d’assegurança quan aquesta garantia es ven pel minorista, el distribuïdor o el fabricant de la propietat. Per tant, l’assegurança subscrita per aquests proveïdors de garanties esteses no és una reassegurança.

En aquest context, a partir de l’1 de març de 2010, Revenu Québec requerirà que es cobrés l’impost de primes d’assegurança respecte a les primes pagades Assegurança subscrita per aquests proveïdors de garanties prolongades.

Cal assenyalar que, a la factura, l’impost de primes d’assegurança ha d’estar indicat per separat de la prima.. A més, aquest impost no té dret a la devolució de l’impost d’entrada.

Nota

ni el qst o el GST s’apliquen a aquesta prima d’assegurança. D’altra banda, s’apliquen a la venda d’una garantia prolongada relacionada amb una propietat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *