Lloc arqueològic de la cova cova


Precisió sobre la protecció de l’edifici

Cave (CAD 653): rànquing per decret del 10 d’octubre de 1977. – Parcels E 653 i 703 del jaciment arqueològic (sòl i soterrani, és a dir, junts de les cavitats situades sota aquestes parcel·les): Inscripció per decret de 4 de febrer de 1991. – Per permetre l’estudi i la conservació: parcel·les E 700 a 702, 704, 705 , per al sòl, el subsòl i, en conseqüència, totes les àrees subterrànies o superficials contingudes en aquestes parcel·les: classificació per decret del 10 d’agost de 1995. – Les parcel·les E 652 (Llac-diu Cause, en la seva totalitat) i E 734 ( Lloc anomenat Fendeille, per part segons la delineació següent: Punt de sortida – en la direcció oposada de les agulles d’un rellotge: on el límit entre les parcel·les 734 i 735 es reuneix el límit de la parcel·la 653, el límit entre el Parcel·la 734 i la parcel·la 653, el límit entre la parcel 734 i el PA Des del punt de cruïlla entre les fulles 000 E 01, E02, E 03 i E 04, el límit entre les fulles 000 E01 i 000 E04 segons el límit de la trama 734 al terminal B 16 (x = x = 1625989.2; Y = 3138544.5 (RGF 93 CC 44); Z = 532,67 NGF) del perímetre d’explotació autoritzada de la carrera del mandat, una línia recta fictícia dibuixada des d’aquest terminal que condueix fins al punt on el límit entre les parcel·les 653 i 1001 s’uneix a la Límit amb la parcel·la 735 fins al punt que aquesta línia se superposa el límit entre les parcel·les 734 i 735, des d’aquest punt fins al punt de partida), el sòl i el soterrani i, en conseqüència, totes les cavitats, arqueològiques, subterrànies o vestigis superficials, que Contenen: Inscripció per decret del 9 de novembre de 2015. – Per a la part, per al sòl i el soterrani, la parcel·la E 734 situada al lloc. La Fendeille, segons la següent delimitació i com es mostra a l’avió annexat al Decret: punt de partida (en el sentit de les agulles) D’un rellotge): Terminal B31, el límit entre la trama N ° 734 i el parcel·la núm. 209 a la terminal B 16, una línia recta fictícia extreta d’aquest terminal que condueix a la terminal B 19, una línia recta fictícia des d’aquest terminal fins a la terminal B 31 , punt de partida: registre per ordre del 28 de novembre de 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *