Una base de dades pública per al nou esquema MLST per a Treponema Pallidum Subsp. Pallidum: vigilància i epidemiologia de l’agent causal de la sífilis.

Resum: treponema pallidum subsp. Pallidum és l’agent causal de la sífilis, una malaltia de transmissió sexual amb prevalença a tot el món. Hi ha diversos esquemes de mecanografia molecular que estan disponibles actualment per a aquest patogen. Per habilitar estudis de biologia de la població sobre l’agent de la sífilis i per a la vigilància epidemiològica a escala global, cal introduir una eina d’escriptura harmonitzada. Recentment, vam publicar una nova seqüència de seqüències multi-locus (MLST) amb el potencial de millorar significativament les dades epidemiològiques en diversos aspectes (per exemple, distingint les clades genèticament diferents de la sífilis, subtipus dins d’aquestes clades, i finalment, distingint diferents subespècies de no treponemes patògens cultivables). En aquest breu informe, introduïm la base de dades PubMlst per a l’emmagatzematge de dades d’ADN treponemal i per a assignacions de perfils al·lels i tipus de seqüenciació. A més, hem resumit dades epidemiològiques de totes les soques treponemals (n = 358) amb seqüències d’ADN disponibles en escriure loci i van trobar diverses associacions entre grups genètics i característiques dels pacients. Aquest estudi proposa l’establiment d’un únic mlst de T. p. Pallidum i fomenta els investigadors i les comunitats sanitàries públiques a utilitzar aquesta base de dades PubMlst com a eina universal per a estudis de mecanografia molecular del sífilis patogen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *