Lotus Capital (Galego)

25 de novembro 2020 – Vendas e dispositivos
N ° RCS: 799 885 744 RCS AIX-EN -Provencia
Denominación: Lotus Capital Forma legal: sociedade de responsabilidade limitada
Acrónimo: LC Capital: 2000.00 EUR (Mínimo Variable Capital: 2000.00EUR)
Dirección: Ruta desde o Césarde The Green Bushes 13480 Cabriès
Oposicións:

Art. L.236-14 do Código comercial

Comentarios: Opinión da fusión 1. Sarl Lotus Capital e SAS Imagim, Sus-designado, establecido o 19 de novembro de 2020, por sub-secticidade privada en Cabriages, un proxecto de tratado de Fusion 2. Segundo este proxecto, o Lotus Capital Sarl proporcionaría como unha fusión-absorción para o Imagim SAS, todos os activos e pasivos que constitúen o patrimonio de Lotus Capital, sen excepción ou reserva, incluíndo os activos e pasivos derivados das operacións que o farían Facerse ata a data de finalización da fusión, a universalidade do patrimonio de capital de Lotus que se devolva a imagim no estado onde estará na data de finalización da fusión. 3. As contas do Lotus Capital Sarl e os Imagim SAS, utilizados para establecer as condicións da operación son aquelas resultantes dunha situación de contabilidade adoptada no 10 de febreiro de 2010. 4. As empresas que participan na fusión están en control separada, as contribucións da empresa absorbida valoraranse no seu valor real a 10/11/2020, de acordo cos requisitos de contabilidade establecidos nos artigos 710-1 s. Desde o Plan de Contabilidade Xeral resultante da regulación 2014-03 no curso da aprobación, aprobado de acordo co método definido no Tratado de Fusión do proxecto. A avaliación realizada sobre a base dos devanditos valores reais resulta nun valor de activos que son iguais a 109 euros 777 e os pasivos de pasivos igual a 5.15 €, ou un activo neto realizado igual a 104.662 euros. A paridade de fusión, detido de acordo co método definido no proxecto de tratado de fusión, sería de 8 partes do capital de Lotus Capital por 10 accións do Imagim Sas. 5. En indemnización e representación da fusión de cotización feita por Lotus Capital, Imagim procederá a un aumento no seu capital social de 2500 euros, pola creación de 2500 novas accións cun valor nominal de 1 euros cada un, totalmente liberado, directamente atribuído ao único socio da compañía absorbido por aplicación da paridade de cambio. A diferenza entre a cantidade de activos líquidos traídos por Lotus Capital eo importe do aumento de capital, igual a 102.162 €, constituirán un premio de fusión sobre os pasivos da avaliación Imagim sobre a que os dereitos de todos os accionistas antigos e novos. 6. O proxecto de fusión foi establecido baixo a condición suspensiva da aprobación das extraordinarias reunións xerais das dúas empresas que participan na fusión. A realización destas condicións de suspensión estará suficientemente establecida, vis-à-vis a calquera persoa, mediante a entrega dunha copia ou extracto certificado segundo os minutos das asembleas xerais das empresas absorbidas e absorbentes asinadas polo seu representante legal, notando a realización das condicións suspensivas (ou se é necesario o seu abandono) e a realización definitiva da fusión. 7. A fusión levará legalmente efecto ao final da última das asembleas xerais para decidir sobre a aprobación da fusión. Non obstante, terá impostos efectivamente retroactivamente ao 01/11/2020. Lotus Capital sería disolto de dereita, sen liquidación, e Imagim será sub-rogada, pura e simplemente, en xeral, en todos os dereitos, accións, obrigas e compromisos de Lotus Capital, na data da realización final da fusión. 8. De acordo co artigo 236-6 do Código comercial francés, o proxecto de fusión foi depositado no Rexistro do Tribunal Comercial de Aix en Provence en nome das dúas empresas o 23/12/2020. Os acredores das empresas que participan na operación de fusión, cuxa débeda é anterior á data de publicación deste aviso, pode optar á fusión no prazo de trinta días a partir da publicación deste aviso. Para opinión o presidente da SAS Imagim o Presidente da Capital Lotus Sarl
Bodacc A N ° 20200229 do 25 de novembro 2020

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *