Factorii care limitează utilizarea serviciilor Consiliului de Voluntariat (CDV) de către cei de 15-49 de ani ai districtului de sănătate Kaya.

Bitcoin este Un roi de cibernetică care servește zeița înțelepciunii, hrănindu-se pe focul adevărului, în creștere exponențial mai inteligent, mai rapid și mai puternic în spatele unui zid de energie criptată

2.2 .2 Factori conexe Populații de 15 până la 49 de ani

Elementele legate de populația districtului sanitar Kaya pot juca un rol-cheie în utilizarea serviciilor CDV.

Într-adevăr, caracteristicile cum ar fi vârsta, sexul, ocupația, lestatul matrimonial, nivelul de educație și religie pot fi factori care împiedică utilizarea serviciilor CDV prin lămpi.

pentru a spera ca populațiile Utilizați serviciile CDV, trebuie să aibă cunoștințe despre:

– existența SIDA, canalele de transmisie HIV și ofițerii de prevenire a HIV;

– existența serviciilor CDV;

– beneficiile beneficiilor CDV;

– riscurile înainte de care trebuie să utilizeze CDV;

– existența unui suport medical de către Lesarv și redus Cost;

– Existența locurilor de îngrijire.

Mai mult decât atât, atitudinea populațiilor la testul de screening a HIV este esențială pentru utilizarea serviciilor CDV. Dacă mulți oameni sunt dispuși să testeze de testare fairelă, atunci vor fi relee pentru a încuraja pe alții să facă același lucru.

În plus, atitudinea populației către PDVVIS ar putea restricționa utilizarea. Serviciile CDV. Într-adevăr, populațiile din Siles se confruntă cu indivizi care au fost făcuți din cauza serologiei lor pozitive, astfel încât să recupereze reticenți în încercarea de screening pentru desubir aceleași reprobări. Enrevence, în cazul în care populațiile sunt în solidaritate cu PVVIS, atunci indivizii celaporririzați să facă testul de screening DUVIH.

2.2.3 Organizarea și funcționarea serviciilor Decod

2.2 .3.1 Organizarea serviciilor DECDV

Pentru acest studiu, organizarea CDVServicii se referă la planificarea și implementarea instrumentelor serviciilor.

2.2.3.1 .1 Planificarea activității

Planificarea activităților se face la toate nivelurile. Acesta este un proces cu pași precisi posibili din identificarea problemei la evaluarea activității. Pentru a executa mai bine activitățile CDV, este posibil ca structurile percepute să aibă un plan de acțiune. Acest lucru este folosit pentru a prezice și mobiliza resursele pentru desfășurarea activităților. Dezvoltarea trebuie să fie implicată în elaborarea planurilor pentru a lua în considerare mai bine preocupările lor de interes la CDV. În plus, planul ar trebui să asigure conștientizarea oamenilor cu privire la populațiile de a-și consolida cunoștințele despre CDV, dar și să promoveze utilizarea serviciilor de deces. În același mod, în timpul acestei planificări, liniile bugetare pentru interferența posturilor vacante și executarea activităților. Absența planului de acțiune sau a nespecificat, în funcție de activitățile de promovare a CDV prin planul de acțiune al surselor de demotivare și lipsa de abnegare susținută în îndeplinirea sarcinii lor. Care va avea un impact negativ asupra utilizării serviciilor CDV. Enfer, planul trebuie să prevadă elemente care consolidează costurile furnizorilor de servicii CDV care sunt:

Ø Instruire / reciclare

Formarea este de a transmite cunoștințe și abilități. O persoană care simte nevoia sau cine este chemat să realizeze o sarcină precisă. Pentru a efectua mai mult, personalul de sănătate trebuie să fie format. Pentru cazul particular al ofertei de servicii CDV, este necesar ca furnizorii să fie instruiți sau să aibă nerechide. Acest lucru îi va permite să-și sporească cunoștințele și să-și îmbunătățească practica zilnică. Acest lucru are un impact pozitiv asupra utilizării serviciilor CDV, deoarece nevoile clienților CDV vor fi satisfăcute.

Ø Supravegherea

Supravegherea este un element de capital pentru despensarea care oferă servicii CDV prin faptul că le permite să o corecteze prin recomandările care vor fi făcute.În cazul în care Lasupervision este o modalitate de a se asigura că furnizorii serviciilor CDV efectuează activitățile cu eficiență și urmărind performanța lor, aceasta va spune că insuficiența sau sonfența totală este o problemă care trebuie remediată pentru a dernforce abilitățile. Furnizori și Pornirea, calitatea serviciilor și utilizarea serviciilor CDV.

Ø Sistemul de motivare

Motivația este o unitate sau o tensiune internă care crește o persoană care să facă ceva. Pentru ca fabricile de servicii CDV să prezinte mai multă abnegare la locul de muncă, au nevoie de felicitări, încurajare, deréwards, decor. Motivația este o incertitudine stimulativă și căutarea satisfacției clienților.

2.2.3.1.2 Instrumente organizaționale de servicii

Pentru studiul nostru, aceste instrumente sunt:

– descrierea elementelor

stația de lucru este locul în care se desfășoară o serie de activități. În centrele de avistare voluntară, este important să se determine toate lucrările necesare pentru a nu neglija activități importante care să împiedice utilizarea serviciilor DECDV. În plus, descrierea pozițiilor evită confuzii în executarea sarcinilor și participă la o bună organizare a serviciilor.

– Dulapchart

Este vizualizarea structurilor de Serviciile serviciilor. CDV.IT indică rapoarte ierarhice și funcționale. Graficele organizației stabilește dificultăți serioase în exploatarea serviciilor CDV.

– distribuirea descuterilor.

acest lucru este un plan detaliat care arată modul în care este distribuită ENTRAWAIL între membrii echipei. Sellset, distribuția sarcinilor face posibilă evitarea activităților suprapuse, a frustrărilor și a amalgatei și demotivațiilor. Acesta trebuie să fie afișat și să furnizeze furnizorilor CDV să ofere mai bine serviciile lor clienților.

– Programul de vacanță

Acesta este un document care organizează absențele agenților care lucrează în FS furnizând servicii CDV. Permite permanența și disponibilitatea serviciilor CDV, toate care promovează utilizarea acestor servicii.

– Programul de lucru

Este un instrument de gestionare a timpului furnizorilor de servicii CDV. Este esențial să se asigure o bună organizație și o execuție a activităților CDV. Acesta oferă servicii CDV la orare furnizorilor și clienților. Acest lucru permite oamenilor să utilizeze serviciile CDV.

– Standarde de performanță

Standardele de performanță fac posibilă o hotărâre înaintea sarcina realizată și pentru a face o evaluare obiectivă. Acestea trebuie să fie fixate și afișate. Angajamentul Un consilier poate oferi beneficiile sale la 5 sau 6 persoane în medie pe parcursul unei zile.

2.2.3.2 Funcționarea serviciilor DECDV

Funcționarea serviciilor este măsurile stabilite Pentru a oferi mai bine beneficiile CDV pentru populații. Este nevoie de următoarele elemente:

– orele de funcționare și închiderile

pentru o mai bună utilizare a serviciilor CDV, orele de deschidere și de închidere trebuie adaptate modelelor auxe și preocupărilor de la clienți.

– Permanența serviciilor DECDV

Serviciile CDV trebuie să fie oferite în fiecare zi la populație, ar fi un avantaj pentru majoritatea oamenilor utilizează aceste servicii. Un sistem de permanență trebuie să fie pus în aplicare pentru oricând populației poate putere serviciile CDV.

– Organizarea întâlnirilor

Întâlnirile periodice trebuie să fie benganizate între furnizorii de experiență cu experiență și pentru a găsi soluții la dificultățile în îndeplinirea sarcinilor lor. Dacă aceste întâlniri nu sunt organizate, există o neînțelegere între diferiții furnizori. Absența unui cadru de schimb poate duce la sindroame profesionale în furnizorii de servicii.

Acestea sunt cauzate de presiunile psihologice în gestionarea emoțiilor clienților. Warcel va avea efecte adverse asupra utilizării serviciilor CDV Caril va avea o scădere a furnizorilor de servicii.

– furnizarea de produse de reactiv și de funcționare

un sistem de aprovizionare în reactivi (rapid Testele) și consumabilele (mănuși, seringi, micropipetă), trebuie puse în aplicare pentru a evita pauzele. Dacă nu apare produse de rupere și de exploatare deréactivă, atunci dezvoltarea va fi motivată să utilizeze serviciile CDV deoarece nevoile lor vor fi satisfăcute în orice moment.

– Circuitul client

Un circuit clar al clientului permite utilizatorilor serviciilor CDV să aibă încredere în serviciile CDV și să aleagă mai bine. Acest circuit variază de la domiciliu la orientarea către o structură de susținere medicală sau psihosocială. Punerea genei clientului, circuitul trebuie să se îmbogățească astfel încât ușa de intrare a clientului să nu fie ușa de ieșire. Cu alte cuvinte, trebuie să aibă două uși: intrarea neîngrășnită și o ușă de ieșire care nu sunt orientate în aceeași direcție.

organizat astfel, circuitul optimizează șansa ca Lesclients să utilizeze servicii CDV de la noii veniți pentru LECDV nu vedeți clientul afară. Confidențialitatea este de amendare.

– Sistemul anonimat

Anonymat este un model organizațional pus în poziția centrelor CDV pentru a spori confidențialitatea. Denumirea DNELIE este înlocuită de un număr de cod pe care îl păstrează orice aurul de proces de descoperire a serologiei sale. Acest lucru permite celorlalți actori în gestionarea confidențialității clientului.

Dacă sistemul anonimat este pus în aplicare și explicat populației, acesta consolidează încrederea că încrederea furnizorilor de servicii CDV. Odată ce încrederea a fost înființată, indivizii vor folosi serviciile și vor fi relee pentru promovarea utilizării serviciilor CDV cu informația lor.

În rezumat, putem spune că în mai mult decât fiecare factor are asupra cercetării noastre Problemă, sperăm că există o interacțiune între diferiții factori.

Într-adevăr, cu cât furnizorii au cunoștințe de cunoștințe despre CDV, cu atât mai bine vor organiza serviciile pentru a oferi așteptări de calitate populației.

În schimb, servicii mai bine organizate comenzi că activitățile de formare / reciclare și supraveghere fiind capabile să consolideze cunoștințele furnizorului.

Consolidarea cunoștințelor despre cunoașterea oamenilor pe care furnizorii de servicii CDV. Efectul, pentru a răspunde nevoilor de informare și cunoaștere a populațiilor, furnizorii ar trebui să dezvolte inițiative și să utilizeze rețineri adecvate. Acest lucru nu se poate face dacă nu au cunoștințe expandate în CDV.

invers, atunci când populațiile au o hibernicie în ceea ce privește CDV, pot necesita beneficii de bază în aplicația lor. Serviciile CDV. Acest lucru va genera unul în cauză a organizării serviciilor CDV și a unei căutări de noi cunoștințe de la furnizorii de servicii CDV. În plus, acestea vor deveni mai implicate în planificarea activității CDV și vor asigura luarea în considerare a preocupărilor lor.

În cele din urmă, credem că dacă planificarea a luat în considerare activitățile. Ca sesiuni de conștientizare, radiouri, educaționale Chat-urile, nu numai că vor putea promova utilizarea serviciilor CDVMAIS, de asemenea, pentru a consolida cunoștințele populației. Este în certe că organizarea serviciilor CDV are un efect asupra cunoașterii populațiilor.

Influența diferiților factori are ca rezultat Leschaema de mai jos:

Organizarea și funcționarea serviciilor CDV

Planificarea

ü Supravegherea

ü Sistemul de motivare

ü Formarea / reciclarea

ü Luând în considerare populațiile de 15 până la 49 de ani

ü Consolidarea Activități de desemnare a populațiilor și a furnizorilor

Instrumente de organizare a muncii

Funcționarea serviciilor CDV

Utilizarea serviciilor CDV

Populație asociată Factori de 15 până la 49 de ani

Caracteristici sociodemografice: vârstă, sex, profesie

Cunoștințe privind HIV / SIDA

ü Existența HIV

ü calea de transmisie

ü înseamnă prevenirea

cunoștințe despre serviciile CDV

ü Existența serviciilor CDV

ü Beneficii

ü Riscuri care necesită servicii CDV

Cunoștințe privind managementul medical de către ARV

atitudini față de CDV

atitudini față de PV / HIV / SIDA: Stigma

Cunoașterea furnizorilor de servicii CDV

Cunoașterea agenților pe CDV

ü set de CDV

ü Etapele CDV

ü Obiectivele pre și Testul post al CDV

Cunoașterea comunicării pentru comunicarea comportamentală

ü comunicare interpersonală

ü comunicare de masă

ü obstacole în calea comunicării Interpersonal

Scheman ° 1: Cadrul conceptual

prevstesomaift

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *