Taxi (Română)

Serviciul de taxiuri

Regulamentele modificate – la articolul 18 – în cadrul reuniunii Consiliului Comunitar din 16 februarie 2006

Autorizația de exploatare a unui serviciu de taxi pe teritoriul municipiului Wellins trebuie să respecte atât dispozițiile legii, cât și aplicațiile de aplicare a condițiilor specifice stabilite prin prezentul regulament.

cerere de autorizare

Orice cerere de autorizare, datată și semnată, trebuie adresată Colegiului Bourgmestre și Echens, prin scrisoare recomandată și trebuie să includă următoarele informații și documente

:

 1. Identitatea completă a solicitantului (când vine vorba de o societate, numele companiei sau denominația;
  • Formularul comercial și adresa sediului central, însoțită fie de fragmentul monitorului care publică statutul sau actele constitutive sau un transport certificat al actului constitutiv sub rezerva publicării);
  • Conturile anuale ale ultimilor trei ani, cu excepția unui nou operator.

  Alegerea dintre operațiunea cu parcare pe drumul public sau la început a garaj (în acest caz, atașați un certificat de închiriere emis de proprietar sau un extract de

  • proprietate sau garaje care vor fi utilizate pentru operație); Sediul fermei trebuie să fie amplasat pe teritoriul municipiului Wellin;
  • numărul de vehicule utilizate;
  • Caracteristicile generale ale sau vehicule de utilizat și – în cazul în care solicitantul este deja proprietar – numărul plăcii de înmatriculare, numărul șasiului, culoarea și combustibilul;
  • condiții de funcționare:
   • Echipament posibil în radiotelefonie;
   • Condiții de lucru.

Documente care trebuie să se alăture:

 1. Un certificat de bună conduită, viață și morală, destinate unei administrații publice și mai puțin de o lună și, pentru cetățenii străini, atestarea de la o ambasadă sau orice alt document care stabilește bunul lor comportament, viața și multe altele. La vizita lor în Belgia sau, dacă este cazul, dovada că ei beneficiază de statutul refugiaților politici;
 2. un certificat al ONS Pentru solicitanții care angajează personalul supus decretului din 28 decembrie 1944 privind securitatea socială a lucrătorilor;
 3. o declarație privind onoarea solicitantului care nu angajează personalul.

Art.3:

Orice cerere de autorizație de funcționare din zonele de parcare situate pe drumul public trebuie să fie datată și semnată de titularul autorizației și adresată prin scrisoare recomandată.

acest lucru Cererea trebuie să includă caracteristicile generale ale vehiculelor care sunt atribuite funcționării drumului public, așa cum este indicat în cererea de autorizare.

Art.4:

Permisul este eliberat pentru a perioadă de la 1 ianuarie și 31 decembrie. Orice licență referitoare la autorizarea sau atribuirea, emisă pe parcursul anului, este valabilă doar până la sfârșitul acesteia.

Art.5:

titularul unei autorizații care nu are a Permiterea și prin căutarea unuia pentru anul următor trebuie să depună cererea sa înainte de 1 noiembrie a anului curent.

Art.6:

Titularul licenței care solicită reînnoirea, trebuie să prezinte Cererea sa înainte de 1 noiembrie a anului curent.

Art.7:

Categoria schimbării unei autorizații de exploatare sau licență a operatorului este autorizată numai în condițiile prevăzute la articolele 5 și 6. Schimbarea categoriei nu este permisă în nici un caz în cursul anului.

Suspendarea și retragerea autorizațiilor și licențelor de exploatare

fără a aduce atingere dispozițiilor incluse în secțiunea 9 din Legea din 27 decembrie 1974, autorizația și permisul pot fi suspendate sau eliminate :

 1. către operatorii de încălcare a dreptului comunitar față de prevederile Legii privind serviciile de taxi și ordinele efectuate în executarea legii sau a condițiilor prezentului regulament;
 2. la Operatorii au descoperit că vehiculele sunt slab întreținute sau serviciul neglijat, în ciuda observațiilor care le-ar fi fost făcute în acest sens; la cea a certificatului de instalare;
 3. către operatorii care încetează să răspundă la garanțiile de moralitate, solvabilitate și calificare profesională;
 4. operatori care angajează sau circulă șoferii care nu dețin certificați Selecția sau aprobarea medicală menționată la articolul 23;
 5. către operatorii care întârzie plata impozitelor, suprataxelor și obligațiunilor, în funcție de condițiile stabilite în această chestiune de către reglementările municipale
 6. Operatorii care nu respectă acordurile colective încheiate în cadrul Comitetului mixt național și cei care, în ceea ce privește securitatea socială, nu își îndeplinesc obligațiile legale față de personalul lor;
 7. la operatorii care, în orice formă Orice, închiriați unul sau mai multe vehicule către o persoană care asigură sau încredințează comportamentului;
 8. către operatorii care nu respectă regulamentul cu privire la tarifele în vigoare.

Art .9:

Operatorii de implementare cu privire la dispozițiile legale și de reglementare pentru operațiunile de taxiuri vor fi audiate înainte de orice suspendare sau decizie de retragere sau autorizație de către colegiul Alesvin L sau ofițerii de poliție locali acuzați de supravegherea taxiurilor și care întocmesc procesul-verbal al declarațiilor lor. Ele pot fi asistate de un consiliu de alegere.

Art.10:

Operatorul a cărui autorizație sau autorizație a fost suspendată sau retrasă, trebuie în 48 de ore de notificare a Această decizie își întoarce plăcuța de identificare, precum și autorizațiile și autorizațiile serviciului local de poliție responsabile pentru supravegherea taxiurilor.

Art.11:

suspendarea sau retragerea autorizației sau licența fac obiectul unei deliberări motivate a Collège de Achevinal.

Transferul activității

independent de dispozițiile prevăzute de articolul 7 din Legea din 27 decembrie 1974 referitoare la Condițiile de vânzare a unei autorizații, operatorul care dorește să-și atribuie autorizația trebuie să se întoarcă la serviciul de poliție responsabil cu supravegherea taxiurilor, toate documentele referitoare la autorizația sa și de licența sa (plăcuța de identificare). Persoana în cauză trebuie să prezinte, de asemenea, o scrisoare datată și semnată specificarea datei de atribuire a activității sale.

Art.13:

Operatorul nu va putea să-și vândă permisiunea ” Exploatarea unui serviciu de taxiuri numai după achitarea valorii impozitelor și a suprataxelor rămase datorate, inclusiv cele ale anului în care a fost introdusă cererea de vânzare.

Art.14:

Operatorul care și-a transferat autorizația nu poate solicita o nouă autorizație de a opera un serviciu de taxi în cei doi ani după cesiunea.

Încetarea activității

Operatorii trebuie, în decurs de opt zile de la Încetarea activității sau reducerea numărului de vehicule, depozitul cu serviciul de poliție responsabil cu monitorizarea taxiurilor, plăcile de identificare prevăzute la articolul 2 din Decretul regal din 2 aprilie 1975.

Capitolul II: Operatori și drivere

Operatori

Înainte de eliberarea sunetului sau a vehiculelor, operatorul este obligat să prezinte serviciul de poliție pentru a monitoriza taxiurile, următoarele Documente stabilite în numele său:

 1. factura de achiziție sau contractul de tranșă;
 2. harta validată corespunzător controlată;
 3. card de asigurare:
  • Operatorul este obligat să-și acopere răspunderea pentru deteriorarea persoanelor transportate și terții cu ocazia utilizării vehiculelor sale;
  • operatorul este obligat să solicite companiei de asigurări care Asigură că poliția sa conține un amendament în care compania companiei se angajează să avertizeze imediat decăderea rezidențială a beneficiului profitului poliției;
  • certificatul de înregistrare;
  • cartea profesională sau un certificat provizoriu emis de mini STERE-ul clasei medii, pentru operatorul care nu are cetățenia uneia dintre țările Benelux;
  • dovada înregistrării sale în Registrul comercial pentru activitatea comercială în cauză.
  • /ol>

   ART.17:

   Indiferent de cerințele legale și de reglementare din acest domeniu, operatorii sunt deținuți, în decurs de opt zile, pentru a informa colegiul AlesVinal:

   • de orice schimbare a scaunului principal de operare, dacă este o persoană juridică (atașați de monitor);
   • de la orice schimbare de acasă, este o persoană fizică (prezentă cartea de identitate);
   • a oricărei schimbări de vehicul (prezentați documentele prevăzute la articolul 17).
   • În prezent, ratele maxime cu O reducere maximă de 10% sunt:

    • mașini mari (mai mult de 4 locuri, inclusiv scaunul șoferului): 1,25 € / km au călătorit;
    • mașini mici ( Alte masini): 1,15 € / KM a călătorit;
    • Taxă de așteptare: 24,55 € / oră
    • Suport: 2,27 €
    • rata de noapte (între 22 de ore și 6 ore următorul Ziua):
    • Un supliment cu sumă forfetară de 2 € poate fi luată în considerare la client, cu condiția ca această sumă să fie integrată automat în prețul indicat de taximetru.

    Art.19:

    Operatorii nu pot implica sau circula driverele care nu au certificatul de selecție medicală și de aprobare menționate la articolul 21.

    drivere

    Nimeni nu poate practica profesia de șofer de taxi dacă deține și purtători ai certificatului de selecție medicală sau titlu temporar care se află în cursul valabilității.

    Art.21:

  1. Orice șofer utilizat trebuie să dețină o aprobare emisă de Bourgmestre. Acest lucru, eliberat precară și revocabil în orice moment fără compensație, trebuie să fie solicitat de către operator și reînnoit dacă conducătorul auto se schimbă de la angajator.
  2. Documentul care notifică aprobarea, strict personal nu poate fi împrumutat sau atribuit la Orice cerere pentru un agent calificat.
  3. Aplicația trebuie să fie însoțită de un certificat de bun comportament, de viață și de morală, destinat unei administrații publice și datând mai puțin de o lună și, dacă candidatul șoferului nu este a Naționalitatea belgiană, o copie a permisului național de conducere din cel puțin categoria B, un certificat de la o ambasadă sau orice alt document care să-și instituie bunele comportamente, viața și moralul înainte de venirea sa în Belgia sau, după caz, că el se bucură de refugiatul politic Status (/ li>

  drivere sunt obligate să informeze, în termen de 24 de ore, serviciul de poliție responsabil cu supravegherea taxiurilor, toate Schimbarea adresei

  Art.23:

  Este interzis ca nici un driver să fumeze în serviciul în vehicule.

  Obligații generale

  1. În fiecare an, între 1 și 31 martie, operatorii și șoferii sunt obligați să ofere ofițerului delegat un certificat de bun comportament, viață și morală pentru administrația publică și mai puțin de o lună.
   Această prezentare permite reevaluarea de certificate de aptitudini. Menționarea acestei reevaluări vor fi făcute în certificatul de aptitudini.
   Colegiul Adevinal poate refuza reevaluarea în cazul în care certificatul de bun comportament, viață și morală arată că condamnările suportate de la ultima viză, nu permit să ia în considerare șoferul reprezentând garanțiile morale cerute de lege.
  2. Certificatul de aptitudini emis de administrația municipală poate fi retras temporar sau definitiv în cazul în care deținătorul său nu mai îndeplinește condițiile din Decretul Regal din 2 aprilie 1975 sau cele din prezentul regulament.Expirarea certificatului de selecție medicală implică în mod automat eliminarea certificatului de aptitudine.

  drivere sunt necesare pentru a ajuta persoanele vârstnice sau infirmite la bord sau îndepărtați vehiculele. Ei trebuie să-i ajute să se încarce sau să descărcă bagajele.

  Art.26:

  Este interzis șoferilor să-și furnizeze serviciul cu alte persoane decât client, precum și la client Compania unui animal.

  Art.27:

  Când este utilizat, driverele sunt necesare pentru a transporta următoarele documente:

  1. Certificatul de aptitudinea emisă de administrația municipală, validată în mod corespunzător;
  2. aprobarea emisă de Administrația Municipală;
  3. Certificatul de selecție medicală emisă de Ministerul Sănătății Publice, validată în mod corespunzător;
  4. Licența conducătorului auto național de cel puțin categoria B;
  5. carte de identitate.

  Art.28:

  Orice retragere de aprobare va duce la eliminarea oricărei alte aprobări elaborate.

  Capitolul III: Vehiculele

  Art.29:

  Vehicule de taxi vor fi din Tastați „mașina” cu patru uși cel puțin s. Ei vor trebui să prezinte toate garanțiile de confort și de curățenie dorite, atât în ceea ce privește caroseria, cât și cabina de pilotaj.

  Art.30:

  Orice vehicul trebuie identificat de serviciul de poliție Responsabil de supravegherea taxiurilor, înainte de punerea în funcțiune și transporta, într-un loc vizibil, o placă de identificare compatibilă cu articolul 2 § 1 din Decretul regal din 2 aprilie 1975.

  pe ea trebuie să apară stema a municipiului Wellin, inscripțiile „Taxi – comuna Wellin” și numărul atribuit vehiculului. Este interzis să editați, să modificați, să ștergeți sau să ascundeți numărul și Escutcheon atașat la autoturisme.

  Art.31:

  În plus față de documentele prevăzute de articolul 2 din Regulamentul de poliție privind exploatarea serviciilor de taxi, vehiculele trebuie să aibă la bordul unei copii a prezentului regulament.

  Art.32:

  Aparatul menționat la articolul 5 din Decretul regal din 2 aprilie 1975 și cablurile lor de control sunt deținute de îngrijirea Ministerului Afacerilor Economice, astfel încât acestea să nu poată fi detașate sau distorsionate. Ei vor purta, de asemenea, aparent, numărul mașinii.

  Art.33:

  Verificarea dispozitivului Hor-Kilometric de către funcționarii delegați în acest scop de colegiul Asevininal va avea loc cel puțin o dată la fiecare trimestru în mod neașteptat. Acest audit va fi în detrimentul operatorului, excluzând despăgubirea personalului municipal.

  art.34:

  Cu excepția anunțurilor autorizate în mod corespunzător, taxiurile nu pot suporta Alte numere decât cele ale plăcii de înmatriculare, placa de identificare și numărul de registru comercial.

  Art.35: Vehiculele trebuie să îndeplinească următoarele criterii de confort și curățenie:

 4. Deschiderea și închiderea ușilor, trunchiul și capacul vor trebui să fie făcute fără dificultate;
 5. ferestrele de ușă vor trebui să fie reduse și se ridică ușor;
 6. când Taximetrul este plasat într-un recipient, acesta nu poate include un sistem de închidere care ar putea împiedica clienții să vadă sume distincte. Taximetrul;
 7. trunchiul mașinii nu poate fi aglomerat cu obiecte care ar împiedica Depunerea bagajelor pentru clienți; Va trebui să fie menținută în mod constant în stare perfectă de curățenie, astfel încât să nu se defecte bagajele;
 8. vehiculele nu pot avea urme de accidente sau rugină, oferindu-le un aspect neglijat;
 9. Vopseaua vehiculului nu poate fi scalată sau eliminată în nici un loc. Nu poate fi retușată de la o altă culoare decât cea a vehiculului;
 10. Trimul de așezare nu poate fi rupt sau prezentând urme de pete;
 11. sau lucrări sau deșeuri orice deșeuri nu se poate agăța în jurul vehiculului;
 12. mașinile ar trebui să fie aerisite în mod regulat, astfel încât nici un miros neplăcut să fie perceptibil în interiorul cabinei;

Respectarea acestor criterii va fi controlată de agenți ai Administrația comunală mandatată de colegiu, precum și de serviciul de poliție responsabil de monitorizarea taxiurilor. Acesta din urmă poate, de asemenea, să prezinte toate vehiculele pentru taxiuri la o verificare anuală într-o locație pe care o va determina să verificați dacă sunt respectate criteriile de mai sus.

Vehicule de rezervă

Administrarea municipală a Wellin poate autoriza operatorii să aibă un vehicul „rezervă”, din care dețin ei.

Operatorii au dreptul să aibă un vehicul de rezervă suplimentar cu cel puțin 5 vehicule deținute înregistrate.

Aceste vehicule trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie echipat pentru a furniza un serviciu de taxi;
 2. Fiți înregistrați la serviciul de poliție responsabil pentru supravegherea taxiului ca o rezervă de calitate a mașinii;
 3. Fii cu partea din față a unei plăci din administrația municipală care poartă mențiunea „Rezervă”. Aceste vehicule nu pot fi încărcate.

Vehicule de schimb

Aceste vehicule trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Fiți echipat pentru a vă asigura o Serviciul de taxi;
 2. Fiți înregistrați la serviciul de poliție de monitorizare a taxiurilor ca vehicule „înlocuite” la momentul utilizării;
 3. pentru a fi echipat în partea din stânga frontală a unei plăci de administrare municipale marcate ” VR „(vehicul de înlocuire).

Art.38:

Utilizarea vehiculelor de rezervă și de înlocuire. Autovehiculele deteriorate sau îndepărtate temporar pot fi înlocuite cu un vehicul „rezervă” sau „înlocuitor” care trebuie să respecte următoarele dispoziții:

 1. pentru vehiculele „rezervă”, în plus față de placa de rezervă, placă de identificare a vehiculului suportului și acest lucru la dreapta față al vehiculului;
 2. pentru vehiculele „înlocuire”, purtarea în plus față de placa VR, placa de identificare a suportului și acest lucru la partea dreaptă exterioară a vehicule;
 3. pentru vehiculele „rezervă” și „înlocuire” au la bord, în plus față de documentele necesare, autorizarea și documentele de licență ale titularului înlocuit;

General Obligații

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii plăcii de identificare, a rezervelor sau a înlocuirii, o nouă broșură va fi emisă de serviciul de poliție responsabil de supravegherea taxiurilor numai la prezentarea unui Ated Ated Stația de poliție.

Art.40: Operatorii și șoferii sunt obligați să își prezinte documentele oricărei solicitări autorizate să efectueze controlul taxiurilor.

Capitolul IV: Publicitatea

Art.41:

Cererile de aplicații pentru publicitate și vehiculele ar trebui adresate Colegiului Alevinal.

Toate autorizațiile sunt acordate numai precar și este revocabil în orice moment. O retragere a autorizației nu poate genera o cerere de despăgubire.

Art.42:

Toate publicitatea autorizată în și pe taxiuri vor fi aplicate exclusiv pe un panou vizibil până la Fereastra din spate sau autocolantul pe el, cu condiția ca acestea să nu interfereze cu vizualizarea șoferului. Această bandă de publicitate nu poate depăși 1/5 din înălțimea ferestrei sau, în nici un caz de 10 cm.

orice publicitate a naturii de a deranja ordinea publică și buna morală sau de caracter politic este interzisă .

CAPITOLUL V: DISPOZIȚII penale

Art.43:

Fără a aduce atingere măsurilor administrative luate de Colegiul Ehevinal cu privire la operatori și taxiuri de șoferi și Aplicarea sancțiunilor mai severe prevăzute de lege, încălcările prevederilor prezentului regulament sunt pedepsite de sancțiunile poliției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *